Zverejňovanie vystavených objednávok - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Prehľad vystavených objednávok v rámci povinného zverejňovania
18. 10. 2019
Web dizajn:
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah