Zmluvy 2017 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Prehľad uzatvorených zmlúv v roku 2017 v rámci povinného zverejňovania
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCenaDátum účinnosti zmluvyDátum zverejnenia

WI-NET BJ s.r.o.
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb dátovej sieteUkončenie zmluvy č. 20163072
5.1.20174.1.2017
201612006
WI-NET BJ s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb
Poskytovanie internetového pripojenia "N speed 2 pro"
20€
/mes
5.1.20174.1.2017

SPP, a.s.Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynuDodávka plynu
8.8.20177.8.2017

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Dohoda o právach a povinnostiach Zmluvných strán pri elektronickom zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej pobočky, softvérového vybavenia používateľa, prípadne mobilnej alebo inej aplikácie a pri využívaní ďalších elektronických služieb

20.10.201724.10.2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1452013IKARO s.r.o.Dodatok č. 2 k zmluve o prenájme č. 145 2013Úprava dĺžky trvania zmluvy
31.12.20178.1.2018
7. 9. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah