Zmluvy 2012 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Prehľad uzatvorených zmlúv v roku 2012 v rámci povinného zverejňovania
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCenaDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvyDátum zverejnenia
P-4209007500Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Zmluva o využívaní elektronických služieb Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Využívanie elektronických služieb 

19.4.2012
13.9.2015
U910/2012
MADE spol. s.r.o.
Kúpna zmluva č. U910/2012
Používateľské práva k programovému vybaveniu IS pre obce a mestá URBIS®

12.3.2012
13.9.2015

Sociálna poisťovňa
DOHODA o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného
Používanie elektronických služieb 

17.1.2012

13.9.2015
18. 10. 2019
Web dizajn:
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah