Vyhlásenie o prístupnosti - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Vyhlásenie o prístupnosti
Internetové stránky Obecnej knižnice v Jarovniciach sú vytvorené a modifikované podľa Zákona č. 275/2006  Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a podľa povinností uvedených vo Výnose Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 č. 312/2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
       
Internetové stránky sú prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií.
13. 10. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah