Podujatia_cl_3 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou - celý článok
Dňa 9. júna 2015 prijala pozvanie do našej knižnice známa spisovateľka detských kníh Gabriela Futová.

Keďže záujem o stretnutie so spisovateľkou prejavili učitelia oboch našich základných škôl, zorganizovali sme v priebehu dopoludnia dve besedy. Pre žiakov I. stupňa o 9.00 hod. a  pre žiakov II. stupňa o 10.30 hod.  Celkovo k nám do knižnice v tento deň zavítalo 98 detí v sprievode s učiteľmi.

Pani Futová je rodáčkou z Prešova, kde nielen žije so svojou rodinou, ale aj pracuje ako metodička pre prácu s deťmi a mládežou v knižnici P. O. Hviezdoslava. Zároveň je aj vedúcou pracovnej skupiny so zameraním na prácu s deťmi a mládežou, ktorá funguje a je riadená Slovenskou národnou knižnicou v Martine.

Spisovateľka rozprávala veľmi živo o sebe, o svojej rodine, odkiaľ čerpá námety na písanie,  čo ju inšpiruje pri písaní. Jej historky zo života nás často rozosmiali vtipným námetom.

Žiaci oboch skupín, aj škôl boli na besedu dobre pripravené prečítaním niektorých autorkiných titulov a spontánne kládli otázky, na ktoré im ona  s radosťou odpovedala.  Niektorí si doniesli aj svoje  vlastné knihy, ktoré im autorka rada podpísala.

Tituly ako "Dokonalá Klára", "Naša mama je bosorka", "Keby som bola bosorka", "Poškoláci" a mnoho ďalších je možné zapožičať si aj v našej knižnici.
11. 10. 2022
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah