Podujatia_cl_2019_03_Noc_s_Andersenom_2019 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Noc s Andersenom 2019 - 29. marca 2019
Marec ako Mesiac knihy vnímame z tradície už viac ako 60 rokov. Aj väčšina významných akcií sa vo verejných knižniciach odohráva práve v tomto mesiaci. Na jeho konci prebieha veľmi významné medzinárodné podujatie Noc s Andersenom, ktorého cieľom je počas zábavnej rozprávkovej noci spolu s deťmi spoznávať nielen Andersenove  rozprávky, ale aj jeho život. Tento rok sa už jeho 14. ročník na Slovensku a 4. ročník v našej knižnici konal v termíne  29. 3. 2019.

Noc s Andersenom sa prvýkrát uskutočnila v Českej republike v knižnici Uherskom Hradišti v roku 2000. Počas 18 rokov sa z neho stalo úspešne medzinárodné podujatie, do ktorého sa zapájajú knižnice už nielen z Európy ale aj z iných kontinentov.  Oficiálne sa tohto roku zaregistrovalo 21 krajín z celého sveta, 1764 „spacích miest“ s počtom viac ako 98 000 detí a dospelých osôb. K nám do knižnice zavítalo 29 detí. Prihlásiť sa mohli iba naši aktívni detskí čitatelia, žiaci 1. – 4. ročníka.  

Keďže záujem zo  strany detí je z roka na rok väčší, aj samotné vstupenky už boli „drahšie“, čiže náročnejšie – vlastnoručne vyrobený predmet – symbol z ľubovoľnej andersenovej rozprávky. Deti nás milo prekvapili svojimi nápadmi ako napr. klietkami pre slávikov, papierovou ulitou pre slimáka, ručne vyrobeným zápalkami...

Počas pestrého originálneho programu Andersen známy – neznámy sme viac nazreli do rozprávok Slávik, Škaredé kačiatko, Palculienka, Slimák a ker. Hádali sme názvy rozprávok rôznymi spôsobmi v súťaži: Bystrozraký, Bystroruký, Bystrobystrý a Kimovka. Športovými výkonmi sme napodobňovali zvieratká z rozprávok. Hľadali sme vlastnosti hlavných hrdinov z rozprávky Slimák a ker, vyrábali sme obrázky z orechových škrupiniek z Palculienky, zahrali sme sa na spievajúcich slávikov.

Naše dobrodružstvo sme ukončili v podzemí knižnice, kde sme odovzdaním pokladu a podpisom na pamätnú listinu spečatili našu účasť na Noci s Andersenom 2019. Potom sa naši nocľažníci presunuli na „spacie miesto“, kde postupne zaspávali pri počúvaní andersenových rozprávok.  

Deti počas celého programu sprevádzal, v noci strážil a ráno bez ujmy na zdraví odovzdal rodičom aktívny tím pracovníkov a dobrovoľníkov našej knižnice. Ďakujeme!

Týmto podujatím chceme každoročne detí motivovať k častejším návštevám knižnice a podnecovať ich k pravidelnému čítaniu.
Spracovala: MD
7. 9. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah