Podujatia_cl_2019_02_Den_ludovej_rozpravky - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Deň ľudovej rozprávky - 15. marca 2019
Slovenské knižnice sa v tomto roku už 11-krát v týždni okolo 16. marca zapájajú do kampane „Slovensko Dobšinskému“. Tento deň, kedy si pripomíname výročie narodenia nášho rozprávkového zberateľa Pavla Dobšinského, je neoficiálnym sviatkom rozprávky. Naša knižnica sa zapojila do tejto celoslovenskej aktivity už po tretí krát.
Kde bolo, tam bolo, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žil raz jeden kráľ... Rozprávky o statočnej Popoluške, o troch grošoch, o zakliatom kráľovstve, o figliarskom Jankovi Hraškovi... poznajú už celé generácie detí aj dospelých. Vyznačujú sa zázračným dejom, ľudským dôvtipom, múdrosťou a súčasne vyjadrujú túžbu človeka po dobre a spravodlivosti.

V piatok 15. marca 2019 v našej knižnici ožili veľmi známe rozprávky O Jankovi Hraškovi a Trojruža. Pozvanie prijali žiaci troch kolektívov zo ZŠ Jarovnice 192 a žiaci so školského klubu  pri ZŠ s MŠ. Atmosféru dňa Ľudovej rozprávky sme umocnili aj našim oblečením – ľudovými krojmi. Po prečítaní rozprávky žiaci z každej skupiny absolvovali tvorivú dielňu s témou z konkrétnej rozprávky.

Veríme,  že krásu ďalších rozprávok budú deti postupne objavovať v rámci svojho záujmového čítania spolu so svojimi rodičmi.
Spracovala: MD
13. 10. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah