Podujatia2015 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Podujatia v roku 2015
Szinyei Merse Pál – 170. výročie jeho narodenia
Dňa 22.6.2015 sme v priestoroch barokového kaštieľa spomínali na život a dielo umelca svetového mena, ktorý je pochovaný na miestnom cintoríne. 2. februára tohto roku uplynulo 95. rokov od jeho smrti a 4. júla 170. rokov od jeho narodenia. Pozvanie pána starostu prijali a osláv sa zúčastnili okrem iných aj pokrvní príbuzní umelca žijúci v Maďarskej republike.

Počítačové centrum
V počítačovom centre, ktoré je súčasťou Obecnej knižnice, sme ukončili ďalší, v poradí už tretí kurz pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Túto príležitosť využilo celkom 143 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 6 dospelých osôb, z toho 2 ženy.

„Čítajme si 2015“
Obecná knižnica Jarovnice sa aj tento rok zapojila do najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu na Slovensku ,,Čítajme si 2015“. Cieľom akcie je zapojiť čo najväčší počet detí do čítania súčasne vo viacerých mestách Slovenska a snaha prekonať minuloročný rekord. 

Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou
Dňa 9. júna 2015 prijala pozvanie do našej knižnice známa spisovateľka detských kníh Gabriela Futová. Keďže záujem o stretnutie so spisovateľkou prejavili učitelia oboch našich základných škôl, zorganizovali sme v priebehu dopoludnia dve besedy. Pre žiakov I. stupňa o 9.00 hod. a pre žiakov II. stupňa o 10.30 hod. 
Celkovo k nám do knižnice v tento deň zavítalo 98 detí v sprievode s učiteľmi.

Marec – mesiac knihy
 
Už tradične mesiac marec spájame s mesiacom knihy. Keď nazrieme do histórie, zistíme, že je tomu tak už od roku 1955. Symbolika je spojená so zberateľom a potulným predavačom slovenských a českých kníh Matejom Hrebendom, ktorý ako nevidiaci chodil od domu k domu a prosil ľudí, aby mu čítali. V marci 10. (1796) sa narodil, v marci 16. (1880) zomrel.

8. 6. 2022
Web dizajn:
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah