Podujatia 2016 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Podujatia v roku 2016
Čítame s Osmijankom
Obecná knižnica Jarovnice sa zapojila do 13. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže ČÍTAME S OSMIJANKOM. Od novembra 2016 do apríla 2017 budeme 2-krát v mesiaci spoločne so žiakmi 3. A a 4.A  zo Základnej školy v Jarovniciach odhaľovať tajomstvá literárnej záhrady a riešiť súťažné úlohy prostredníctvom súťažného zošita, ktorý dostal každý súťažiaci žiak.

Živá knižnica
V pondelok 28.11.2016 nebola Obecná knižnica iba klasickou knižnicou s knihami uloženými v policiach. Na pár hodín sa z nej totiž stala Živá knižnica, ktorá návštevníkom ponúkla možnosť sa s knihou porozprávať, položiť otázky alebo vyjadriť obdiv.

„Kniha – cesta k poznaniu“
Obecnú knižnicu Jarovnice finančne podporil v tomto roku okrem zriaďovateľa aj Fond na podporu umenia, ktorý poskytol knižnici dotáciu vo výške 1000 €  na nákup nových kníh. Naša knižnica zareagovala v apríli tohto roku na výzvu Fondu na podporu umenia a zapojila sa do programu Akvizícia knižníc. Fond na podporu umenia podporil knižnice, ktoré sú evidované v Zozname knižníc SR a splnili podmienky dané poskytovateľom.

Divadelné predstavenie „Dáma vo fialovom
V nedeľu 25.9.2016 o 19. h. sa v barokovom kaštieli v Jarovniciach uskutočnila 10. premiéra divadelného predstavenia Dáma vo fialovom.

Komédia s muzikou a spevom je napísaná na motívy zo života maliara a šarišského rodáka Szinyei Merse Pavla.

Čítajme si 2016“
V roku 2008 sa prvýkrát na Slovensku uskutočnilo podujatie Čítajme si. Tohto roku prebiehal už jeho  9. ročník. Naša knižnica sa tretíkrát úspešne zapojila do tohto čitateľského maratónu.

V posledných rokoch rôzne nové technológie vzdelávania vytláčajú klasické čítanie knihy do pozadia.

Pasovanie prvákov za čitateľov
Prečítaním sľubu a podpisom na Pamätnú listinu, ktorá je oficiálne umiestnená v čitárni našej knižnice, päť prvákov zo ŠK pri ZŠ a MŠ v Jarovniciach bolo dňa 30. mája slávnostne mečom pasovaných za čitateľov knižnice.

Noc s Andersenom
V Obecnej knižnici Jarovnice sa 1.4.2016 po prvýkrát uskutočnilo podujatie pod názvom Noc s Andersenom. V knižnici nocovalo 14 detí vo veku 6 až 10 rokov a štyria dospelí. Vstupenkou na podujatie boli vlastnoručné kresby detí z rozprávok od H. CH. Andersena, ktoré teraz zdobia priestory knižnice.

„Živá knižnica“
Obecná knižnica v spolupráci s organizáciou Amnesty International Slovensko pripravila akciu pod názvom Živá knižnica. Podujatie sa uskutočnilo 3.3.2016 v rámci Týždňa slovenských knižníc. Zúčastnilo sa ho 14 študentov prvého ročníka detašovanej Strednej odbornej školy lesníckej a 26 deviatakov zo Základnej školy.

26. 9. 2022
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah