Podujatia 2016 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Podujatia v roku 2016
Čítame s Osmijankom
Obecná knižnica Jarovnice sa zapojila do 13. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže ČÍTAME S OSMIJANKOM. Od novembra 2016 do apríla 2017 budeme 2-krát v mesiaci spoločne so žiakmi 3.A a 4.A  zo Základnej školy v Jarovniciach odhaľovať tajomstvá literárnej záhrady a riešiť súťažné úlohy prostredníctvom súťažného zošita, ktorý dostal každý súťažiaci žiak.

Celoslovenská čitateľská súťaž je zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na prvom stupni základných škôl. Cieľom je motivovať k rozhovorom a aktivitám v školách a rodinách a posmeľovať žiakov, aby rozprávali o zážitkoch z čítania. Knihy svojimi témami podnecujú deti k uvažovaniu o sebe, o vzťahu k iným ľuďom a veciam. Učia ich vyjadrovať svoj názor a akceptovať druhého v duchu znášanlivosti.

V novembri sme sa zoznámili s našim hlavným hrdinom Osmijankom. Osmijanko je postavička, ktorá už viac ako 50 rokov prináša detským čitateľom radosť cez zaujímavé rozprávkové príbehy. Deti oslovil životopis a rodostrom Osmijanka, ale najväčšiu radosť mali pri odhaľovaní príbehov v kapsičkách, ktorých dominantou je práve číslo 8.

Spisovateľka Krista Bendová, ktorá prijala Osmijanka do svojho srdca a mysle,  napísala pre deti 129 rozprávok. V príbehoch vyrozprávala iba to, čo každodenne zažívala vo svojej rodine so svojimi synmi a zvieratkami. Svoje príbehy výdatne okorenila humorom a takto si získala srdcia detí.

Našim osmijankovým hľadačom sa určite ich nový kamarát Osmijanko zapáčil, čoho dôkazom sú aj nakreslené postavičky hlavného hrdinu. Tešíme sa na ďalšiu prechádzku literárnou záhradou.
Živá knižnica
V pondelok 28.11.2016 nebola Obecná knižnica iba klasickou knižnicou s knihami uloženými v policiach. Na pár hodín sa z nej totiž stala Živá knižnica, ktorá návštevníkom ponúkla možnosť sa s knihou porozprávať, položiť otázky alebo vyjadriť obdiv.

Živá knižnica je jedinečným typom besedy, kde živými knihami sú ľudia so zaujímavými osudmi, ktorí sú ochotní vyrozprávať svoj príbeh ostatným. Čitateľom sa môže stať každý, kto je ochotný počúvať.

Podujatia sa zúčastnili žiaci deviateho ročníka zo Základnej školy a študentky prvého ročníka z detašovanej Strednej drevárskej školy v Jarovniciach.

Knihami boli ľudia, ktorí sú rómskeho pôvodu, v minulosti museli zápasiť s pocitmi menejcennosti a odmietania, avšak išli si za svojím cieľom a v súčasnosti sú pozitívnym príkladom pre rómsku mládež, čo však nejde bez ochoty pre to niečo urobiť.

Žiaci si tak mohli vypočuť životné príbehy policajta Janka Buža, koordinátorov asistentov osvety zdravia Rudolfa Rusňáka a Lenky Bužovej a koordinátora terénnych sociálnych pracovníkov Romana Eštočáka.

Čitatelia boli veľmi dotknutí tým, že mohli osobne stretnúť niekoho ako sú oni sami a že to niekam dotiahli. Vyjadrili želanie, zúčastniť sa takejto akcie aj v budúcnosti a tiež ďakujeme živým knihám, že sa podelili o svoje životné príbehy.
„Kniha – cesta k poznaniu“
Obecnú knižnicu Jarovnice finančne podporil v tomto roku okrem zriaďovateľa aj Fond na podporu umenia, ktorý poskytol knižnici dotáciu vo výške 1000 €  na nákup nových kníh.

Naša knižnica zareagovala v apríli tohto roku na výzvu Fondu na podporu umenia a zapojila sa do programu Akvizícia knižníc. Fond na podporu umenia podporil knižnice, ktoré sú evidované v Zozname knižníc SR a splnili podmienky dané poskytovateľom.

Zámerom nášho projektu: Kniha – cesta k poznaniu bola obnova a doplnenie knižničného fondu na základe záujmov čitateľov a návštevníkov knižnice. Aktualizovať knižničný fond do takej miery, aby sa udržal dlhodobý záujem o čítanie a knihy.

Cieľom bolo priniesť čitateľom hodnotné diela súčasnej literárnej tvorby, podporovať ich v efektívnom  využívaní voľného času pre vzdelávanie, získavanie nových informácií, ale aj pre samotné potešenie z čítania.

Z poskytnutej dotácie sme zakúpili dohromady 124 nových titulov:  z krásnej a odbornej  literatúry pre deti a mládež 43 titulov;  z krásnej a odbornej literatúry pre dospelých 59 titulov; z inej náučnej literatúry 22 titulov. Informáciu o našich novinkách nájdete na našej web stránke www.okjarovnice.eu.

Nové knihy sú cestou k poznaniu a podnetom pre tvorbu a organizovanie nových aktivít v knižnici.
Divadelné predstavenie „Dáma vo fialovom“
V nedeľu 25.9.2016 o 19. h. sa v barokovom kaštieli v Jarovniciach uskutočnila 10. premiéra divadelného predstavenia Dáma vo fialovom.

Komédia s muzikou a spevom je napísaná na motívy zo života maliara a šarišského rodáka Szinyei Merse Pavla. Názov predstavenia je inšpirovaný obrazom Dáma vo fialových šatách, na ktorom je zobrazená Szinyeiho manželka, Žofia Prostnerová. Maliar ho namaľoval v roku 1874.

Príbeh zobrazuje dvoch ľudí, ktorí sa majú radi, ale nedokážu spolu žiť, pretože každý z nich má iný pohľad na život. Žofia túži po bohatom spoločenskom živote, avšak Pavol svoju inšpiráciu k maľovaniu hľadá v prírode a neustále sa uchyľuje do svojho ateliéra v  Maľarni. Napriek tomu ho Žofia podporuje v maľovaní, avšak Szinyei zažíva neúspech a odmietanie z umeleckých kruhov. Hľadá šťastie vo Viedni, neskôr v Budapešti, ale nakoniec sa opäť vracia do Jarovníc. Žofia nakoniec podlieha svojej láske k barónovi Ghillánimu a odchádza od Szinyeiho do kaštieľa vo Fričovciach.

Predstavenie je inšpirované hudbou 80. rokov 19. storočia. Počas predstavenia zazneli melódie valčíka od Johanna Straussa ml., ale aj piesne domáceho šarišského folklóru.

Napriek mnohým umeleckým a životným nezdarom, nikdy nezanevrel na život.  Po rokoch sa mu dostalo zaslúženého uznania a sme radi, že jeho život sme si mohli pripomenúť práve v kaštieli kde Szinyei Merse žil a tvoril.

Osoby a obsadenie:
Žofia, manželka maliara; FrauHufnágel - Daniela Libeňuk (a.h.DAD)
Pavol Szinyei Merse, cigánsky barón a grófka Zalitavská - Michal Glevaňák
Barón Imrich Ghillán -  Róbert Poklemba
Agáta, komorná a Eržika - Martina Klimová
Dámske trio:
Jana Bilaničová (violončelo),
Dagmar Čurová (husle),
Renáta Zgolová (priečna flauta)
Réžia: Vlado Šmihula
Hudba: Bernard Herstek
Kostýmy: Zuzana Takáčová
„Čítajme si 2016“
V roku 2008 sa prvýkrát na Slovensku uskutočnilo podujatie Čítajme si. Tohto roku prebiehal už jeho  9. ročník.  Naša knižnica sa tretíkrát úspešne zapojila do tohto čitateľského maratónu.

V posledných rokoch rôzne nové technológie vzdelávania vytláčajú klasické čítanie knihy do pozadia. Cieľom podujatia Čítajme si je nanovo zatraktívniť túto aktivitu u detí, ktorá podporuje ich tvorivé myslenie a prehlbuje pozornosť. Ďalším z cieľov je zapojiť každý rok väčší počet detí, ktoré súčasne čítajú na viacerých miestach na Slovensku so snahou prekonať rekord z predchádzajúceho roka.

V knižnici sme čítanie odštartovali súčasne s prihlásenými organizáciami dňa 2. júna 2016  o 9:00 hod. Celé podujatie trvalo do 15:00 hod.

A znova sme prekonali rekord! Počas celého dňa na Slovensku čítalo 40 954 detí, čo je 2571 detí viac ako minulý rok. U nás, v Jarovniciach, sa tento rok do projektu zapojilo  155 detí, čo je tiež o 16 detí viac ako v roku 2015. Toho roku sme čítali z kníh Adam a čarovná šmykľavka, Mima & Líza 2, Johankina veľká rodina, Zlom väz, Johanka!

Sme radi, že aj napriek nepriaznivému počasiu prišli v sprievode učiteľov a asistentov prihlásení žiaci zo základných škôl v našej obci.
Pasovanie prvákov za čitateľov
Prečítaním sľubu a podpisom na Pamätnú listinu, ktorá je oficiálne umiestnená v čitárni našej knižnice, päť prvákov zo ŠK pri ZŠ a MŠ v Jarovniciach bolo dňa 30. mája slávnostne mečom pasovaných za čitateľov knižnice.

Ale ako sa to všetko začalo? Prváci navštevujú našu knižnicu pravidelne už od začiatku školského roka.  Keď ešte nepoznali písmená, nevedeli ich spájať do slabík, slov a viet a prezerali si knihy, kde bolo viac obrázkov ako textu. Ale to obdobie netrvalo dlho, postupne sa to začalo meniť.  Koniec školského roka je blízko  a dnes sa už hrdo môžu pochváliť, že vedia čítať, pracovať s knihou a dobre sa orientovať aj v našej knižnici.

Hlavným cieľom pred samotným pasovaním bolo, aby sa popasovali s písmenkami pri prekonávaní prekážok.  Zdolané prekážky ako:  Bez práce nie sú koláče, Stratená abeceda, Ja už viem čítať  - boli dôkazom ich samostatnosti a šikovnosti. K niektorým úlohám si mohli prizvať aj starších kamarátov zo školského klubu a veru tú možnosť aspoň pri jednej z prekážok využili všetci. Po odovzdaní potvrdeného dokladu, že všetko je zvládnuté, nastala chvíľa, ktorú s napätím očakávali.

Zazneli slávnostné fanfáry a po vyzvaní postupne prichádzali, aby prečítali sľub,  podpísali pripravenú listinu  a stali sa tak plnohodnotnými čitateľmi. Dokázali nielen druhým, ale hlavne sebe, že poctivá práca a usilovnosť sa v živote oplatí.
Noc s Andersenom
V Obecnej knižnici Jarovnice sa 1.4.2016 po prvýkrát uskutočnilo podujatie pod názvom Noc s Andersenom. V knižnici nocovalo 14 detí vo veku 6 až 10 rokov a štyria dospelí. Vstupenkou na podujatie boli vlastnoručné kresby detí z rozprávok od Hansa Christiana Andersena, ktoré teraz zdobia priestory knižnice.

Počas rozprávkovej noci deti súťažili, čítali si aj tancovali. Čakalo na nich päť stanovísk, kde po splnení všetkých úloh dostali priepustku do podzemných priestorov kaštieľa a tam im boli na pamiatku odovzdané pamätné preukazy aj sladký poklad. Po polnoci si deti ešte pozreli rozprávky a unavené zaspali. Tešíme sa už na ďalší ročník Noci s Andersenom, ktorý bude v jarných mesiacoch roku 2017.

Na podujatie Noc s Andersenom sa na Slovensku prihlásilo 242 verejných a školských knižníc vo všetkých regiónoch Slovenska. Podarilo sa tak prekonať minuloročný rekord. Táto medzinárodná akcia sa uskutočňuje pri príležitosti narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. O jej vznik sa postarali české knižnice. Snahou je obnovenie čitateľských návykov u detí prostredníctvom rozprávok a pritiahnuť ich do knižnice a k čítaniu.
„Živá knižnica“
Obecná knižnica v spolupráci s organizáciou Amnesty International Slovensko pripravila akciu pod názvom Živá knižnica. Podujatie sa uskutočnilo 3.3.2016 v rámci Týždňa slovenských knižníc. Zúčastnilo sa ho 14 študentov prvého ročníka detašovanej Strednej odbornej školy lesníckej a 26 deviatakov zo Základnej školy.

 
Myšlienka Živých knižníc vznikla v dánskej mimovládnej organizácii Stop násiliu  v roku 2000. Cieľom projektu je rozprávať a vysvetľovať študentom o potrebe tolerancie, rešpekte k druhým a o ľudských právach. V živej knižnici si mladí ľudia namiesto kníh môžu prepožičať osobu so zaujímavým životným príbehom, s ktorou by sa v reálnom živote pravdepodobne nikdy nestretli a spýtať sa jej na všetko, čo ich bude zaujímať.

Žiaci mali možnosť vypočuť si štyri inšpiratívne príbehy mladých Rómov, ktorí si v živote prešli niekedy viac či menej ťažkým obdobím, ale každý z nich sa voči tomu postavil a vlastným úsilím a snahou sú dnes z nich vzdelaní mladí ľudia, ktorí pomáhajú iným. Veríme, že študenti si odniesli pozitívne zážitky a motivovalo ich to k napĺňaniu ich cieľov.
13. 10. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah