Podujatia 2015 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Podujatia v roku 2015
Szinyei Merse Pál – 170. výročie jeho narodenia
Dňa 22.6.2015 sme v priestoroch barokového kaštieľa spomínali na život a dielo umelca svetového mena, ktorý je pochovaný na miestnom cintoríne. 2. februára tohto roku uplynulo 95. rokov od jeho smrti a 4. júla 170. rokov od jeho narodenia. Pozvanie pána starostu prijali a osláv sa zúčastnili okrem iných aj pokrvní príbuzní umelca žijúci v Maďarskej republike.

Oslavy sme začali pietnou spomienkou o 13:30 hod. na cintoríne v Jarovniciach pri maliarovom hrobe, nad ktorým sa vypína drevený kríž, ako si to vo svojej skromnosti želal aj on sám osobne na smrteľnej posteli.

Celé zhromaždenie privítal a samotnú spomienku za zomrelých predkov viedol na cintoríne miestny kňaz Radoslav Gejguš. Po spoločných modlitbách, ktoré zazneli v slovenskom aj maďarskom jazyku, umelcove žijúce pravnučky s rodinami, poslanec národnej rady SR a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák, generálny konzul Maďarskej republiky na Slovensku Adam Szesztay, zástupcovia Maďarskej národnej galérie v Budapešti, zástupcovia umeleckej školy zo Szirmabesenyő a starosta obce Jarovnice položili na hrob vence a kvety na pamiatku umelca.

Z cintorína sa všetci hostia presunuli do kaštieľa, kde v priestoroch „Maľarne Szinyei Merse Pál“ pokračovali oslavy.

Moderátorka celej slávnosti Janka Marcinčinová privítala všetkých prítomných a pokračovali príhovory a pozdravy domácich aj zahraničných hostí.

Riaditeľka kaštieľa Mária Dobrovičová nám vo svojom príhovore predstavila zámer obce a realizáciu projektu o rekonštruovaní kaštieľa. V nových priestoroch okrem knižnice a počítačového centra je z úcty a vďaky k maliarovi a dielu, ktoré po sebe zanechal zriadená „Maľareň“, ktorú zdobia faksimílie – verné napodobeniny obrazov Szinyei Merse Pál. V októbri minulého roka bola inštalovaná 1. časť stálej expozície a dnes, z príležitosti tejto oslavy, sa zbierka obrazov rozšírila. Dnes „Maľareň“ zdobí 49 nádherných obrazov, ktoré vo svojich formátoch odrážajú skutočnú veľkosť originálov.

S novými poznatkami a perličkami zo života umelca nás obohatila kurátorka tejto výstavy Andrea Spišaková. Jej príspevok v zastúpení prečítala jej dcéra Monika Spišaková.

V mene pokrvnej rodiny Szinyei Merse Pál sa k prítomným prihovorila Dr. Bajzáné Szinyei Merse Anna, umelcova pravnučka a kunsthistorička, ktorá vyslovila svoju vďačnosť vedeniu obce, že nezabúda na ich predka aj ctia si ho aj po toľkých rokoch.

Za vzájomnú spoluprácu a pozvanie poďakoval pánu starostovi aj zástupca Maďarskej národnej galérie v Budapešti Szücs György.

Starosta obce v závere oficiálnej časti osláv osobne poďakoval všetkým, ktorí prijali jeho pozvanie a slávnostne otvoril druhú časť stálej výstavy umelcovej tvorby.

Niekto múdry raz povedal: „Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“ Szinyei Merse Pál do svojich obrazov zakomponoval svoj úprimný vzťah k prírode a krajine, v ktorej žil a tvoril. I keď originály jeho tvorby sa nenachádzajú na našom území, práve otvorením „Maľarne“ chceme poukázať na jeho spätosť s rodným krajom a prehlbovať vzťahy medzi národmi a národnosťami a priblížiť sa aj takouto formou výtvarnej verejnosti.

Bc. Dobrovičová Mária
Počítačové centrum
V počítačovom centre, ktoré je súčasťou Obecnej knižnice, sme ukončili ďalší, v poradí už tretí kurz pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Túto príležitosť využilo celkom 143 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 6 dospelých osôb, z toho 2 ženy.

O kurz prejavili záujem predovšetkým chlapci v počte 98 a zvyšok tvorili dievčatá v počte 45. Veková kategória bola od 8 do 14 rokov. Možnosť využívať počítačovú miestnosť aj v rámci školských aktivít zareagovala p. učiteľka Mgr. Mrvová zo Základnej školy s materskou školou v Jarovniciach so svojimi žiakmi piateho ročníka.

Keďže prihlásení žiaci majú vyučovanie nielen v dopoludňajších hodinách, ale aj v popoludňajších, kurzy boli prispôsobené ich podmienkam a požiadavkám. Z prihlásených sme vytvorili 10 skupín, z toho 6 skupín dopoludnia a 4 popoludní. S každou skupinou sme sa spoločne stretávali raz týždenne jednu hodinu. Dospelí navštevovali kurzy individuálne v závislosti od ich povinností a možností.

V súčasnosti na hru a zábavu stále viac a viac detí využíva rôzne informačné technológie namiesto tradičných hračiek. Naším cieľom bolo aj v počítačovom centre oboznámiť deti s elementárnymi princípmi ovládania počítačov, podporovať ich vzdelávanie, detskú tvorivosť a fantáziu. V jednotlivých aktivitách sme sa zameriavali aj na to, aby dieťa využívalo počítač a detské edukačné programy ako aktívny účastník. Dôraz sme kládli na to, aby predovšetkým pri hre dieťa zažilo úspech, ktorý mnohým z nich v reálnom živote chýba.
„Čítajme si 2015“
Obecná knižnica Jarovnice sa aj tento rok zapojila do najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu na Slovensku ,,Čítajme si 2015“. Cieľom akcie je zapojiť čo najväčší počet detí do čítania súčasne vo viacerých mestách Slovenska a snaha prekonať minuloročný rekord.

Hlavným organizátorom podujatia je už od roku 2008 Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF v spolupráci s knižnými vydavateľstvami Panta Rhei a Slovart. Naša knižnica sa do projektu zapojila už druhýkrát.

Projekt sme naštartovali súčasne s prihlásenými organizáciami dňa 18. júna 2015 o 9:00 hod. Celé podujatie trvalo do 15:00 hod.

Spoločne, počas celého dňa, na Slovensku čítalo 38 383 detí, čím sa prekonal rekord z minulého roku, kedy bolo prihlásených do projektu 37 064 detí. U nás, v Jarovniciach, sa tento rok do projektu zapojilo 139 detí, čo bolo tiež o 12 detí viac ako v roku 2014.

V rámci projektu sme tento deň čítali z knižných titulov: Ema a ružová veľryba, Johanka v Zapadáčiku a Rozprávková záhrada.

Účastníci projektu mali z čítania veľký zážitok. Za ich snahu a nebojácnosť boli všetci odmenení knižnou záložkou, ktorú venoval organizátor podujatia.

Ďakujeme za spoluprácu učiteľom z našich základných škôl, že sa ochotne spolu s nami zapojili do projektu, terénnym sociálnym pracovníkom za pomoc pri organizovaní a samozrejme všetkým, ktorí sa do čítania zapojili.
Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou
Dňa 9. júna 2015 prijala pozvanie do našej knižnice známa spisovateľka detských kníh Gabriela Futová.

Keďže záujem o stretnutie so spisovateľkou prejavili učitelia oboch našich základných škôl, zorganizovali sme v priebehu dopoludnia dve besedy. Pre žiakov I. stupňa o 9.00 hod. a  pre žiakov II. stupňa o 10.30 hod.  Celkovo k nám do knižnice v tento deň zavítalo 98 detí v sprievode s učiteľmi.

Pani Futová je rodáčkou z Prešova, kde nielen žije so svojou rodinou, ale aj pracuje ako metodička pre prácu s deťmi a mládežou v knižnici P. O. Hviezdoslava. Zároveň je aj vedúcou pracovnej skupiny so zameraním na prácu s deťmi a mládežou, ktorá funguje a je riadená Slovenskou národnou knižnicou v Martine.

Spisovateľka rozprávala veľmi živo o sebe, o svojej rodine, odkiaľ čerpá námety na písanie,  čo ju inšpiruje pri písaní. Jej historky zo života nás často rozosmiali vtipným námetom.

Žiaci oboch skupín, aj škôl boli na besedu dobre pripravené prečítaním niektorých autorkiných titulov a spontánne kládli otázky, na ktoré im ona  s radosťou odpovedala.  Niektorí si doniesli aj svoje  vlastné knihy, ktoré im autorka rada podpísala.

Tituly ako "Dokonalá Klára", "Naša mama je bosorka", "Keby som bola bosorka", "Poškoláci" a mnoho ďalších je možné zapožičať si aj v našej knižnici.
Marec – mesiac knihy
Už tradične mesiac marec spájame s mesiacom knihy. Keď nazrieme do histórie, zistíme, že je tomu tak už od roku 1955. Symbolika je spojená so zberateľom a potulným predavačom slovenských a českých kníh Matejom Hrebendom, ktorý ako nevidiaci chodil od domu k domu a prosil ľudí, aby mu čítali. V marci 10. (1796) sa narodil, v marci 16. (1880) zomrel.

Aj návštevnosť našej knižnice je v mesiaci marec každý rok najvyššia. Ani tento rok nebol výnimkou. Okrem stálych čitateľov, ktorí sú u nás zaregistrovaní, prichádzali k nám aj naši hostia od najmenších škôlkarov až po seniorov.

Deťom z Materskej školy patrili tri dni v rámci mesiaca marec. Väčšina z nich prišla k nám po prvýkrát a veľmi sa tešili novému prostrediu, informáciám o počte kníh v našej knižnici, o tvorbe kníh, o možnostiach, ako sa stať čitateľom knižnice, o povinnostiach a právach čitateľov a rôzne iné.

Síce deti v tomto veku ešte čítať nevedia, ale aj napriek tomu si u nás našli knihy, ktoré s bohatými ilustráciami, rôzne leporelá, detské encyklopédie a i. Niektoré z nich sa do knižnice odvtedy pravidelne vracajú so svojimi rodičmi alebo so staršími súrodencami.

Naši škôlkari nás za čas, ktorý sme im venovali, obdarovali svojimi výtvarnými prácami, ktoré zdobia naše priestory. Okrem iných sme dostali vlastnoručne vyrobené XXL leporelo s rozprávkou O troch prasiatkach.

Pravidelne počas celého školského roka, v rámci čitateľského krúžku, našu knižnicu navštevujú aj žiaci zo 4. A triedy zo základnej školy so svojou učiteľkou Mgr. Lozinskou. Deti sa tešia na každé stretnutie u nás. Samozrejme, že nesmeli chýbať ani v mesiaci, ktorý zvlášť patrí knihe.

Aj členovia Klubu dôchodcov z našej obce si v marci urobili exkurziu v Obecnej knižnici. So záujmom si prezreli nielen samotný priestor knižnice ale aj Maľareň Szinyei Merse Pála. Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity s našimi skôr narodenými spoluobčanmi, hlavne počas jesenných a zimných mesiacov.

V marci u nás nechýbali ani žiaci zo Špeciálnej školy v Jarovniciach. Navštívili nás žiaci 3. a 7. ročníka v sprievode učiteľov a asistentov. Chlapcov zaujímali predovšetkým knihy o športe, o zvieratách, o hubách. Dievčatá zase vyberali z políc kuchárske knihy. Najväčší záujem zo strany žiakov bol o rozmermi najväčšiu knihu O zvieratách, ktorú máme v našej knižnici.

Našimi registrovanými čitateľmi sú aj deti zo školského klubu pri základnej škole, ktoré nás pravidelne navštevujú každý mesiac. V marci nás navštívili 2 krát. Okrem pravidelnej výpožičky, strávili u nás v rámci svojich aktivít aj jedno odpoludnie pri maľovaní svojho obľúbeného rozprávkového hrdinu. Možno v ich radoch rastie budúci ilustrátor. Ich kresby zdobia priestory našej čitárne.

Obecná knižnica v rámci Mesiaca kníh prichádza pre svojich zaneprázdnených alebo aj zábudlivých čitateľov, s ponukou vrátenia zapožičaných kníh bez sankčných poplatkov. Tešíme sa, že sa nám do knižnice opäť vrátili ,,zabudnuté“ knihy, ktoré čakajú na ďalších čitateľov.
13. 10. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah