Obecná knižnica - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
OBECNÁ KNIŽNICA
Obecná knižnica je od roku 2013 oficiálne zaregistrovaná v Zozname knižníc Slovenskej republiky pod číslom 3998/2000-400/4810.

Obecná knižnica bola 12.2.2014 presťahovaná do horného kaštieľa, ktorý prešiel rekonštrukciou, čím sa obnovilo kultúrno-historické dedičstvo obce Jarovnice. Knižnica využíva priestory v prízemí kaštieľa. Pre návštevníkov a čitateľov je sprístupnená aj čitáreň s kapacitou 25 čitateľov. Priestory čitárne sa aktívne využívajú na čitateľské krúžky a besedy v spolupráci so základnými školami v našej obci.

Knižničný fond po rehabilitácii k dátumu 31.12.2014 obsahuje 6 800 knižničných jednotiek, ktoré v sebe zahŕňajú odbornú a krásnu literatúru pre dospelých a deti. Taktiež k tomu istému dátumu bolo evidovaných 6 149 výpožičiek a 110 aktívnych užívateľov knižnice, ktorí sú prevažne z Jarovníc, ale aj z blízkeho okolia.

V roku 2014 sme okrem tradičných výpožičiek zorganizovali aj 10 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí pre deti, mládež aj dospelých. Zapojili sme sa do najpočetnejšieho slovenského detského čitateľského maratónu s názvom „Čítajme si“ s počtom 127 detí zo základných škôl z našej obce. Z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sme po predložení projektu „Nové knihy – nové možnosti“ získali dotáciu v sume 700 €, z ktorej sme zakúpili 105 nových knižničných jednotiek.

Aj naša obec, ako zriaďovateľ Obecnej knižnice, sa podieľa na obnove nášho knižničného fondu. V roku 2014 sme z prostriedkov obce zakúpili 193 nových titulov. Sme radi, že aj s pomocou obce sa nám postupne darí plniť ciele projektu − aktualizovať knižničné zdroje pre potreby ďalšieho vzdelávania a aktívne využívanie voľného času všetkých sociálnych skupín obyvateľstva.
FOTOGALÉRIA KNIŽNICE
ONLINE KATALÓG
VÝPOŽIČNÝ ČAS
Pondelok
08:00 - 17:00
Utorok
10:00 - 15:00
Streda
08:00 - 17:00
Štvrtok
08:00 - 15:00
Piatok
08:00 - 13:00
Obedňajšia prestávka
12:00 - 13:00
KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK
CENNÍK SLUŽIEB
13. 10. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah