Maľareň - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
MAĽAREŇ SZINYEI MERSE PÁLA
V obci Jarovnice žil, pôsobil a je pochovaný aj maliar svetového mena, priekopník impresionizmu, Szinyei Merse Pál (1845 – 1920).
Z úcty a vďaky k maliarovi, vedenie obce rozhodlo, že priestory na poschodí kaštieľa budú zdobiť faksimílie – verné kópie z jeho tvorby, pretože originály z jeho tvorby sa nenachádzajú na území Slovenska.

Pri realizovaní tejto myšlienky nám ochotne pomáhalo vedenie Maďarskej národnej galérie v Budapešti. Nakoľko svoj ateliér v Jarovniciach Szinyei Merse Pál nazýval jednoducho Maľareň, preto sme takto nazvali aj priestor, ktorý je zdobený stálou expozíciou z jeho tvorby.

Dňa 29.10.2014 starosta obce Jarovnice v priestoroch zrekonštruovaného barokového kaštieľa, ktorý v minulosti patril rodu Szinyei slávnostne otvoril prvú časť Maľarne. Pri príležitosti 170. výročia narodenia maliara sme 22.6.2015 otvorili aj druhú časť Maľarne.

V súčasnosti je vystavených 49 faksimílií, v tlačovej technike verné napodobeniny jeho obrazov.  Zbierka sa bude postupne rozširovať o ďalšie dohodnuté diela s Maďarskou národnou galériou.

Prehliadku v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 je možné dohodnúť telefonicky na kontaktných číslach 051/3811856 alebo 0944918196.

Prehliadku pre organizované skupiny/minimálne 5 osôb/ počas voľných dní a víkendov je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch na kontaktných číslach 051/3811856 alebo 0944918196.
FOTOGALÉRIA OTVORENIA MAĽARNE V ROKU 2014
FOTOGALÉRIA MAĽARNE
13. 10. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah