KIS MASK - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Knižnično - informačný systém pre malé a stredné knižnice
Od 1.1.2016 obecná knižnica aktívne využíva Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice KIS MASK. Elektronický katalóg knižnice je sprístupnený pre používateľov na internetovej stránke mask.snk.sk, ktorú prevádzkuje Slovenská národná knižnica v Martine.

Knižničné jednotky z nášho knižničného fondu si môžete rezervovať na adrese: kniznica@jarovnice.sk.

Krátky obrazový návod na zobrazenie zoznamu všetkých knižných titulov v našej knižnici:
18. 10. 2019
Web dizajn:
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah