Fotogaléria 2022 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Fotogaléria z roku 2022
ZŠ Hermanovce v Maľarni
Čítame s Osmijankom aj v školskom roku 2022/2023
Komunitné centrum
Letná škola
Medové leto 2022
Semienka v Osmijankovej literárnej záhrade - divadelné predstavenie
Čítajme si 2022
Zážitkové čítanie O Guľkovi Bombuľkovi
"Z úcty k životu..."
Exkurzia maďarských študentov
Deň ľudovej rozprávky
Deň mozgu v našej knižnici - školáci
Marec mesiac knihy - ZŠ Jarovnice 192
Marec mesiac knihy - Špeciálna základná škola
Marec mesiac knihy - ZŠ s MŠ Jarovnice
Marec mesiac knihy - škôlkari
Škôlkari v Maľarni
13. 10. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah