Fotogaléria 2019 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Fotogaléria z roku 2019
Čítajme si 2019
Mačky vo vreci
Týždeň mozgu v našej knižnici - školáci
Týždeň mozgu v našej knižnici - seniori
Škôlkári v maľarni
Noc s Andersenom 2019
Marec - mesiac knihy - Základná škola Uzovské Pekľany
Marec - mesiac knihy - Špeciálna škola Jarovnice
Marec - mesiac knihy - škôlkári
Hra na triedny band - inscenovaný program s tvorivou dielňou
Deň ľudovej rozprávky 2019
18. 10. 2019
Web dizajn:
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah