Fotogaléria 2019 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Fotogaléria z roku 2019
Deň ľudovej rozprávky 2019
Hra na triedny band - inscenovaný program s tvorivou dielňou
Marec - mesiac knihy - škôlkári
Marec - mesiac knihy - Špeciálna škola Jarovnice
Marec - mesiac knihy - Základná škola Uzovské Pekľany
Noc s Andersenom 2019
Škôlkári v maľarni
Týždeň mozgu v našej knižnici - seniori
Týždeň mozgu v našej knižnici - školáci
21. 6. 2019
Web dizajn:
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah