Fotogaléria 2019 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Fotogaléria z roku 2019
Putujeme  s Osmijankom
Čítame s Osmijankom – Pridaj sa aj ty!
Čítajme si 2019
Mačky vo vreci
Týždeň mozgu v našej knižnici - školáci
Týždeň mozgu v našej knižnici - seniori
Škôlkári v maľarni
Noc s Andersenom 2019
Marec - mesiac knihy - Základná škola Uzovské Pekľany
Marec - mesiac knihy - Špeciálna škola Jarovnice
Marec - mesiac knihy - škôlkári
Hra na triedny band - inscenovaný program s tvorivou dielňou
Deň ľudovej rozprávky 2019
13. 10. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah