Fotogaléria 2015 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Fotogaléria z roku 2015
Marec v knižnici
Čitateľský krúžok
Deti z materskej školy
Deti zo školského klubu
Klub dôchodcov
Špeciálna základná škola
170. výročie v Maľarni
Projekt Čítajme si 2015
Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou
Aktivity komunitného centra
Aktivita dospelí - práca na PC
Aktivita s deťmi - júl 2015
Stretnutie matiek v knižnici a pri PC
13. 10. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah