Fotogaléria 2015 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Fotogaléria z roku 2015
Marec v knižnici
Čitateľský krúžok
Deti z materskej školy
Deti zo školského klubu
Klub dôchodcov
Špeciálna základná škola
170. výročie v Maľarni
Projekt Čítajme si 2015
Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou
Aktivity komunitného centra
Aktivita dospelí - práca na PC
Aktivita s deťmi - júl 2015
Stretnutie matiek v knižnici a pri PC
18. 10. 2019
Web dizajn:
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah