161116 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
NOVÉ TITULY V NAŠEJ KNIŽNICI

ZAKÚPENÉ Z FONDU NA PODPORU UMENIA
SPOLOČENSKO–VEDNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH

Veľká obrazová encyklopédia prírody
Viac než 1000 farebných fotografií a ilustrácií vám predstaví všetky druhy rastlín a živočíchov žijúcich na Zemi.

Počasie a zmena klímy – encyklopédia
Encyklopédia a obrazový sprievodca v jednom. Všetko o počasí, klíme, prírodných úkazoch, podnebí a množstvo ďalších zaujímavých informácií.

Pečieme drobné sladkosti
Edícia Malé dezerty prináša návod na rýchle a chutné pečenie drobných sladkostí.

Milota Zelinová – Voľný čas efektívne a tvorivo
Kniha je určená najmä pre vychovávateľov, učiteľov, rodičov, študentov pedagogických fakúlt a pre všetkých, ktorých zaujíma výchova detí vo voľnom čase.

Nápady zo slaného cesta
Slané cesto je jednoduchá, prírodná surovina, pomocou ktorej sa rozvíja fantázia, koncentrácia a zručnosť detí. Zároveň im ponúka skvelú zábavu.

Štefan Vašek – Základy špeciálnej pedagogiky
Kniha obsahuje dejiny špeciálnej pedagogiky a starostlivosti o postihnutých, metodológiu a filozofiu špeciálnej pedagogiky.

Ľudovít Višňovský, Vladislav Kačáni - Základy školskej pedagogiky
Osobnosť vo výchovno-vzdelávacom procese, základy didaktiky, teória výchovy, základy pedagogickej diagnostiky, niektoré vybrané problémy školskej pedagogiky.

Dyslexia, Dysgrafia
Metodické materiály určené predovšetkým pre pracovníkov pedagogicko-psychologického poradenstva, učiteľov a rodičov. Metódy reedukácie špecifických porúch učenia.

Kolektív autorov - Prehľad všeobecnej psychológie
Publikácia prináša prehľad všetkých tém, ktoré sú súčasťou predmetu všeobecnej psychológie. Súčasťou je kapitola venovaná psychológii osobnosti, ktorá je stručným prehľadom základných poznatkov z tejto oblasti.

Richard Winter - Znudení v kultúre zábavy  
Autor vo svojej knihe ponúka praktické spôsoby boja s nudou, ktorú v dnešnej dobe nepociťujeme z nedostatku, ale naopak z nadbytku.

Luc Berrou - Negatívne pôsobenie televízie na deti
Autor ponúka celistvý pohľad na média a ich pôsobenie na deti.

Kristine Bertiniová - Sendvičová rodina
Kniha ponúka skúsenosti ľudí, ktorí zažili, čo obnáša súbežná starostlivosť o malé deti a seniorov.

Katarína Hollá - Kyberšikana
Publikácia je určená širokej verejnosti, najmä však školám, učiteľom, rodičom, ktorí sa s neduhom elektronického šikanovania a „kyberšikany“ stretávajú.

Gary Chapman, Arlene Pellicaneová - Digitálne deti
Autori ponúkajú rodičom cenné rady a nástroje, ktoré pomôžu deťom zbaviť sa prílišnej závislosti od displejov.

František Neupauer - Za komunizmu nám bolo lepšie...
Bývalý režim ponúkal mnoho tvárí a každého sa dotýkal inak. Zamyslite sa nad skutočnými príbehmi, ale aj nad dôvodmi, prečo sme sa mali „lepšie“…

Ondrej Sukoľ - Homeopatia. Komu naozaj pomáha?
Brožúra prináša zrozumiteľné zhrnutie medicínskych záverov, ktoré sa týkajú homeopatickej liečby.

Lívia Kvašná - Hyperaktívne a nepozorné dieťa v rodine
Autorka ponúka základné informácie o poruche pozornosti a aktivity (ADHD), o jej diagnostikovaní, o možných liečebných a výchovných postupoch.

Lívia Kvašná - Hyperaktívne a nepozorné dieťa v škole
Publikácia je určená predovšetkým poradenským a školským psychológom, špeciálnym a liečebným pedagógom, sociálnym pracovníkom a vychovávateľom, ktorí sa každodenne podieľajú na vzdelávacom a výchovnom procese detí s ADHD.

DÁNSKO, KEŇA, EGYPT, PEKING, POLSKO, TOKIO, Izrael a palestinská území, Turecko, Austrálie
Edícia cestovateľských príručiek zo série LONELY PLANET v českom jazyku.

Záhrada po celý rok
Chcete mať záhradu, ktorá bude rozkvitnutá a zelená až do neskorej jesene? Kedy je ten správny čas na rôzne záhradkárske práce?

Izbové rastliny
Viac než 200 druhov izbových rastlín vo fotografiách a opisoch s podrobnými informáciami.

Veľký lexikón kvetov - Záhradné kvety od A do Z
Kniha vám pomôže pri prácach v záhrade a zoznámi vás s charakteristickými predstaviteľmi dvoch skupín okrasných kvetov - trvalkami a letničkami.

Kone, Psy, Mačky
Praktické príručky zo série Poznávame a určujeme pre všetkých milovníkov koní, psov a mačiek.

Základy starostlivosti o psa
Základná príručka o tom, ako si svojho psa vybrať, vychovať a starať sa o neho. Obsahuje aj základné informácie o anatómii a správaní psov.

Andrea Tornielli - František: Meno Boha je Milosrdenstvo
Pápež František hovorí o milosrdenstve, ktoré má v jeho pontifikáte i ohlasovaní i vystupovaní ústredný význam.

Bruno Ferrero - Vianočné príbehy pre potešenie duše
Zábavné a poučné príbehy naplnené vianočnou tématikou.

Bruno Ferrero - Ľadovec a piesková duna
Knižka obsahuje krátke príbehy končiace malou myšlienkou.  

Mariateresa Zattoni, Gilberto Gillini - Dobrá svokra
Starozákonný príbeh Noemy ukazuje, že aj najkomlikovanejší vzťah svokry a nevesty môže byť plný vzájomnej úcty a dobroprajnosti.

Marián Kuffa - Maturita z lásky
Kniha prináša príbehy zo života žakovského farára, ktorý najradšej hovorí o Božom milosrdenstve.
 
Józef Augustyn - Podaj mi ruku, otecko
Súbor jedenástich úvah venovaných otcovstvu. Autor chce povzbudiť otcov k tomu, aby v úsilí o úspech a pri svojich pracovných povinnostiach nezabúdali na svoju najdôležitejšiu životnú úlohu - byť otcom.

Joyce Meyer - Sebavedomá žena
V knihe autorka popisuje svoju osobnú cestu od neistoty a nenávisti voči sebe samej k skutočnému životu a slobode, ktorú zakúša dnes. Jej príbeh pomáha mnohým naučiť sa žiť v neochvejnej dôvere v Boha.

Věra Suchomelová - Senioři a spiritualita
Kniha je určená predovšetkým odborníkom, ktorí pracujú so seniormi, ale odporúča sa všetkým, ktorí majú vo svojej rodine alebo blízkom okolí seniora.

H. Norman Wright - Navždy tátovo děvče
Kniha citlivým spôsobom hovorí o veľkom význame a jedinečnosti vzťahu medzi otcom a dcérou.

Boris Kukis Kukaň - Chcel som to skúsiť iba raz
Táto kniha je venovaná všetkým závislým ľuďom, ktorí brali alebo berú legálne či ilegálne drogy. Rovnako tak je venovaná rodičom, ktorých deti majú s drogami problém, prípadne majú podozrenie, že ich dieťa s drogami začalo koketovať.

Ľudo Zúbek – V službách Mateja Hrebendu
Hoci nedal nášmu jazyku pravidlá a jeho básne nie sú známe ako tie Hviezdoslavove, Matej Hrebenda Hačavský bol vzorom pre našich literátov. Dokázal ľuďom „otvoriť oči“ a nadchnúť ich pre čítanie, napriek tomu, že sám bol slepý.

Ján Štrasser - Marián Labuda - Herec je vždy na očiach
Po úspešných knihách rozhovorov prichádza s ďalším dielom tejto edície. Marián Labuda otvorene hovorí o všetkom, o čom inak odmieta komunikovať s bulvárnymi médiami, ale predovšetkým o svojej divadelnej a filmovej hereckej práci.
 
Alain Vircondelet - Antoine de Saint Exupéry v obrazech a dokumentech
Antoine de Saint Exupéry prežil udalosti, o ktorých prináša svedectvo toto dielo, bohato doložené väčšinou dodnes nepublikovanými dokumentmi, uloženými v archíve Consuely de Saint Exupéryovej.

Tünde Lengyelová - Život na šľachtickom dvore. Odev, strava, domácnosť, hygiena a voľný čas.
Kniha podáva obraz o tom, ako žili príslušníci najvyšších spoločenských vrstiev. Prináša odpovede na otázky, aký mali denný rozvrh, ako to bolo s hygienou, čo sa dostávalo na stôl, čo si obliekali a aké boli ich možnosti trávenia voľného času.

Ladislav Švihran – Kto nám vládol
Na území Slovenska sa vystriedalo množstvo známych aj menej známych panovníkov. Čitateľ v knihe nájde základné informácie o každom z nich. Bohato ilustrovaná publikácia je určená žiakom základných a stredných škôl, pedagógom, ale aj širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o históriu.
 
BELETRIA PRE DOSPELÝCH

Davis Bunn, Janette Oke – Leona, Abigail, Judita - Cesta do Damasku
Biblické romány

Julie Klassenová - Učiteľ tanca
Fanúšikovia historických románov ocenia tajuplnosť, romantický námet a dramatický náboj.

Lynn Austinová – Odlúčení
Ocenená autorka Lynn Austinová citlivo opisuje dlhé obdobie čakania na blízkych, ktorí sú na fronte...

Julie Klassenová -Tajomstvo Pembrooke Parku
Historický román z regentského obdobia so štedrou dávkou tajomstva a nepredvídateľných zvratov v živote mladej Abigail.

Tamera Alexanderová - Získaj si jej priazeň
Historický román Získaj si jej priazeň z veľkostatku Belle Meade ponúka zábavu, napätie a lásku.

Tamera Alexanderová – Zašepkaj jej meno
Dej románu je zasadený do prostredia slávneho žrebčína Belle Meade Plantation v americkom Nashville. Južanská spoločnosť po skončení občianskej vojny Severu proti Juhu má ešte mnoho zápasov, ktoré musí vybojovať.
 
William Paul Young - Eva
V treťom románe Eva autor nevšedným spôsobom spracúva biblický príbeh stvorenia.
Tessa Afsharová - Zlatá žatva
Kniha zavedie čitateľa z Perzie do upadajúceho Jeruzalema. Osud biblického Nehemiáša, ktorý sa podujme vzkriesiť mesto svojich predkov a obnoviť zničené hradby, sa prepletá s komplikovanou zápletkou.

Tessa Afsharová - Perla z Moabu
Chudobná vdova Rút bez blízkych citových väzieb s rodinou, z ktorej vzišla, opúšťa svoj ľud a odchádza so svojou milovanou hebrejskou svokrou Noemi do Izraela.

Tessa Afsharová - Rubínová žatva
Kniha Rubínová žatva je príbehom Sáry, sesternice proroka Nehemiáša, ktorá sa stane osobnou pisárkou perzskej kráľovnej a ocitne sa v samom srdci panovníckeho dvora.

Zofia Kossak - Abrahám - Zmluva s Bohom
Biblický román o začiatkoch židovstva.

Dani Pettreyová - V lavíne, V pasci, Ako skala
Dobrodružné romány zo série Aljašská odvaha.

Nora Baráthová – Stretol som Ho
V románovej novele autorka prerozprávala príbeh rímskeho vojaka Nela, ktorého po rokoch apoštol Peter pokrstil ako Kornélia.

Kate Breslinová - V pravej chvíli
Príbeh z obdobia druhej svetovej vojny, ktorý približuje osud mladej židovky Hadassi.

Julie Klassenová - Slúžka z Fairbourne Hall
Román vťahuje čitateľa do sveta služobníctva anglického panského sídla z 19. storočia.

Colleen Cobleová - Bez stopy
Román vtiahne čitateľov do života a dobrodružstiev záchranného tímu a pátracích psov a zároveň odhaľuje tajomstvá kúzelnej divočiny.

Max Lucado - Zázrak v kaviarni Higher Grounds
Čo keby ste mohli požiadať Boha o čokoľvek? O čo by ste ho poprosili? A ako by odpovedal?

Jen Turanová - Láska spod klobúka
Historický román ponúka oddychové čítanie, zábavné, romantické situácie aj vážne rozhodnutia.

Dina L. Sleimanová – Nebojácna
Historická romanca, kde v hlavnej úlohe vystupuje silná a inteligentná hrdinka, ktorá dôsledne žije verná svojim hodnotám.
 
Francine Riversová - Hlas vo vetre  
Prvá časť trilógie V znamení leva. Hlas vo vetre vracia čitateľov do prvého storočia a predstavuje im otrokyňu Hadašu.

Juliet Grey - Ja, Mária Antoinetta
Najmladšiu dcéru Márie Terézie, arcivojvodkyňu Máriu Antóniu, z politických dôvodov ako desaťročnú zasnúbili s následníkom francúzskeho trónu. Týmto činom sa začína jej intenzívna a bolestivá premena...

Camilla Läckberg – Krotiteľ
Spisovateľka sa radí sa medzi najúspešnejšie švédske autorky krimi románov. Prienik do psychiky postáv je Läckbergovej doménou, rovnako ako striedanie uhlov pohľadu a prítomnosti s minulosťou.

Michelle Moran - Madame Tussaud
Strhujúci román o Veľkej francúzskej revolúcii.

Elizabeth Michelsová - Ako prísť o lorda
Pôvabný ľúbostný príbeh z regentského Anglicka od autorky románov Milovať vojvodu a Zaľúbený lord.

Renee Knightová - Cudzinec
Psychologický thriller Cudzinec je literárnymi kritikmi prirovnávaný k svetovému bestselleru Dievča vo vlaku, ktorý bol označený za najlepšiu knihu roka 2015.

Gaelen Foley - Diabol sa žení
Vynikajúca historická romanca od populárnej autorky.

Gaelen Foley - Hriešna túžba, Hriešny bozk, Jedna noc hriechu
Skvelé romance o členoch rodu Knightovcov.

Andrea Boldišová - Izba plná spomienok
Bývalá talentovaná krasokorčuliarka Laura sa po osudnom páde uzavrie pred svetom. Jediným spoločníkom v malom kúpeľnom mestečku, kde sa pokúša začať odznova, je verný psík. Pri práci realitnej maklérky spoznáva mladého lekára Jakuba, ktorý v nej prebudí dávno pochované city.
 
Mary Baloghová - Jedna noc lásky
Štvrté pokračovanie z populárnej série o výnimočnej rodine Huxtablovcov.

Mary Baloghová - Láska ako sen
Nevšedná romanca z regentského Anglicka.

Miloš Ruppeldt - Medzi dvoma svetmi
Sága rodiny Ruppeldtovcov je príbehom veľkej lásky a zároveň obrazom rozporuplného sveta.

Nora Robertsová - Sen v bielom, Ustlané na ružiach, Navždy spolu
Romány zo série Svadobné kvarteto o štyroch kamarátkach z detstva, ktoré sa stali majiteľkami svadobnej agentúry.

Valerie Bowmanová - Nečakane vojvodkyňou
Valerie Bowmanová je autorkou historických ľúbostných románov hlavne z regentského obdobia. Jej romány sa vyznačujú brilantnými dialógmi, pútavými príbehmi a hlavné hrdinky neváhajú vziať osud do vlastných rúk.

Táňa Keleová-Vasilková - Si ako slnko
Kniha je príbehom všetkých dcér, ktoré tragicky prišli o svojich otcov a nevedeli sa s tým vyrovnať, zmieriť, prijať smrť milovaného človeka.

Adriana Krištofíková - Srdce má vlastnú hlavu
Niekedy môže útek z domu spustiť lavínu nepredvídateľných udalostí a sny o ružovej budúcnosti sa zmenia na prežívanie. A niekedy treba odísť ďaleko, aby sme zistili, že jediné, z čoho máme strach, je strach sám.

Michael Hjorth, Hans Rosenfeldt - Učeň
Prvotriedny severský triler pre milovníkov krimi.

Stein Garth - Umenie pretekať v daždi
Umenie pretekať v daždi je pútavý a dojemný príbeh nezvyčajnej rodiny, ktorá sa takmer rozpadla, ale zachránil ju jej najmúdrejší a najvernejší člen - pes Enzo.

Nicholas Sparks - V tvojich očiach
Colin Hancock dostal druhú šancu a je odhodlaný ju využiť. Mladá advokátka Maria Sanchezová, usilovná dcéra mexických imigrantov, je obrazom konvenčného úspechu. Náhodné stretnutie na ceste uprostred daždivej noci zmení život obidvom – Colinovi aj Marii.

Candice Ahnine – Cohen - Vráťte mi moju dcéru
Osemnásťročná francúzska židovka Candice sa počas prázdninového pobytu v Londýne zamiluje do princa Saddáma, člena saudskoarabskej kráľovskej rodiny. Oboch spája vášnivá láska, zásadné kultúrne aj náboženské rozdiely však ich vzťahu neprajú.

Sabrina Jeffries - Zimná romanca
Historická romanca autorky populárnej série o nespútaných Sharpovcoch zo Stonevillu.

Dick Francis – Odvaha
Kniha okrem románu obsahuje aj vlastný životopis autora s názvom Šport kráľovien. Na obálke sú použité dobové fotografie z jeho životných dostihov.

Jojo Moyesová – Čo bolo potom
Pokračovanie úspešného bestselleru Predtým ako som Ťa poznala o hlavnej hrdinke Louise Clarkovej a jej vyrovnávaní sa so smrťou milovaného človeka.

Tom Rob Smith – Dieťa 44
Lev Demidov je dôstojník Ministerstva štátnej bezpečnosti. Je síce charakterný a poctivý, no Stalinove politické praktiky z neho urobili vykonávateľa rozkazov svojich nadriadených. Podľa tejto úspešnej knižnej predlohy bol natočený aj film.
22. 12. 2022
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah